bootstrap table

Publikace

Mobirise

Ženy 60+, Už nic nemusím, ale můžu hodně (wo-men a GS, 2018)
Kniha představuje deset životních příběhů a názorů jedenácti inspirativních českých žen ve věku mezi šedesáti a sedmdesáti lety. Navzdory všeobecným očekáváním společnosti jsou i ve třetím období svého života stále veřejně aktivní, ať už v neziskovém sektoru – zejména v organizacích zaměřených na pomoc ženám, ve spolkovém životě, či v politice. Ekoložka, ochotnická divadelnice, včelařka, lokální politička, sociální pracovnice, cvičitelka jógy, i léčitelka v knize sdílejí vlastní perspektivu - pohled zralé ženy, která má co nabídnout nejenom svým vrstevnicím, ale i ženám o generaci nebo dvě mladším. A samozřejmě celé české společnosti. Kniha vychází v nakladatelství wo-men Barbory Baronové s fotografiemi Libuše Jarcovjákové a v grafické úpravě Jakuba Wdowky.  

Ženy v bílém (NLN a GS, 2010) 
Deset životních příběhů českých lékařek. V knize hovoří jak ženy, které dosáhly významného postavení ve svém oboru, tak i ty, které na výraznější profesní kariéru rezignovaly, nebo po ní ani netoužily. Všem - ať už je to profesorka řídící vědecký ústav, či praktická lékařka v malé obci - je společné zaujetí vybraným oborem a láska ke zvolené profesi, bez níž by nemohly zvládat řadu obtíží, které jejich kolegové neznají a které si většinou ani nedovedou představit. Na rozdíl od předchozích svazků, v nichž se většina výpovědí týkala minulosti, je tato kniha žhavě současná. Zpovídané lékařky hovoří hodně o svých dnešních postojích a názorech, o postavení žen v současné české společnosti.

Mobirise
Mobirise

Ženy odjinud (NLN a GS, 2009) 
Deset životních příběhů českých cizinek. Vyprávění žen, které z nejrůznějších důvodů odešly ze své původní vlasti, aby u nás našly nový domov, nebo se tu dlouhodobě usadily. Škála důvodů, pro které se u nás octly, jsou stejně pestré jako jejich kulturní zázemí, profese i věk. Kniha přibližuje jejich životní osudy a názory, jejich pocity z každodenního života v Čechách i problémy, s nimiž se u nás potýkají a na něž narážejí. 

Ženy mezi dvěma světy (NLN a GS, 2008)
Deset životních příběhů žen, které odešly do ciziny a po letech se vrátily. Zatímco základem prvních dvou knížek cyklu byly rozhovory projektu Paměť žen, realizované v letech 1996 – 2003, tyto rozhovory vznikly nově, v průběhu roku 2007. Deset zpovídaných žen spojuje skutečnost, že se po mnoha letech strávených v cizině, respektive ve světě, který se pro ně stal novým domovem, vrátily zpátky do Čech. Důvody, pro které odcházely, byly různé, důležitou roli ale téměř vždy hrála situace nesvobody doma, zejména po zmařených nadějích Pražského jara 1968. 

Mobirise
Mobirise

Ženám patří půlka nebe (NLN a GS, 2007)
S úvodem Aleny Wagnerové volně navazuje na předchozí knihu. Desítka žen, které v ní vyprávějí, je o generaci mladší, jsou narozené v letech 1938 až 1958. Vypovídají o tom, jak se jim dařilo „polovinu nebe“ ve svém každodenním životě nést, různým způsobem se vztahují k minulé době, od výrazného odporu vůči režimu, přes jeho akceptování až po jeho ignorování. A nechybí ani reflexe nového uspořádání společnosti viděné zdola.  

Ženská vydrží víc než člověk (NLN a GS, 2006)
Dvacáté století v životních příbězích deseti žen. S úvodem Jiřiny Šiklové. Deset žen, narozených v letech 1917 – 1939, každá z nich vypráví svůj životní příběh jiným způsobem. Dohromady vytvářejí mozaiku specifických pohledů na minulé století, zejména jeho druhou polovinu. A jistota, že všechny životní situace – a že díky válce a společenským převratům nebyly jednoduché – zvládly, je důležitým zdrojem jejich ženské identity. 

Mobirise
Mobirise

Kateřina Pošová Jsem, protože musím (Prostor 2003) Kniha vzniklá na základě rozhovoru P. Frýdlové a deníku, který si K. Pošová ve svých 14-15 letech psala v koncentračních táborech.     

FrauenFilme in Osteuropa (TrafoVerlag, Berlin 1996)  Studie o režisérkách hraných filmů.

Mobirise
Mobirise

Philippe Noiret Hvězdou proti své vůli (Mht, Praha 1995)
Kniha formou dialogu přibližuje velkého francouzského herce - od jeho divadelních začátků přes malé filmové role až k těm největším, které ho vynesly mezi přední evropské herce.  

Malý labyrint filmu (Albatros, Praha 1988) 
spoluautor Jan Bernard
Encyklopedie obsahuje víc jak tisícovku hesel o historii filmu, jeho žánrech, tvůrcích, jednotlivých profesích, ale i technickém procesu vzniku filmu.

Mobirise

Příspěvky v publikacích

Mobirise

Czech Feminism, Perspektives on Gender in East and Central Europe - Women's Memory, Searching for Identity under Socialism (Indiana University Press, 2016)

A feminist critique of knowledge production, studie Women´s Memory: Searching for Identity under Socialism (Universita degli studi di Napoli, 2014)

Mobirise

Editorka

Mobirise

Jak je to s genderovou demokracií v České republice? (Heinrich-Böll-Stiftung e.V, Praha 2015) - publikace při příležitosti 20 let od Pekingské akční platformy

Žijí vedle nás (Slovo 21, 2004) - rozhovory s cizinci a cizinkami, žijícími dlouhodobě u nás

Mobirise
Mobirise

Násilí na ženách - pomoc těm, které to přežily: sborník textů ze semináře "Týden solidarity se ženami z válkou zasažených oblastí", Gender Studies, 2000 (redakce a překlad)  

Epistolae (Gender Studies a OWEN, 1999) - e-mailová korespondence P. Frýdlové a Nadeždy Četković z Jugoslávie během bombardování NATO (srbochorvatsky, česky, německy a anglicky)  

Mobirise
Mobirise

Všechny naše včerejšky I (Gender Studies 1998) - výběr 12 rozhovorů s ženami tří generací z první fáze projektu Paměť žen

Všechny naše včerejšky II (Gender Studies 1998) - výběr 12 rozhovorů s ženami tří generací z druhé fáze projektu Paměť žen, doplněný krátkými úvahami účastnic projektu 

Mobirise

Překlady 

Svetlana Broz - Dobří lidé v dobách zla (GplusG, 2001)

Mobirise
Mobirise

Ljiljana Habjanović-Djurović - Ženský rodopis (Votobia 1997) 

Rozhlasové cykly

Žily tady s námi - Osudy německých antifašistek v Československu, 7 x 30 min., také jako CD (ČRo 6, 2006)

Mobirise
Mobirise

Válka očima žen - cyklus k 60. výročí konce války - 10 x 30 min., také jako CD (ČRo 6, 2005)  

© Copyright 2018 Pavla Frýdlová - All Rights Reserved